Satser på Taekwon-do

Taekwon-do-trenere på instruktørkurs i Irland.

  Foto: Herulf Mathisen

  Foto: Herulf Mathisen

sport

Instruktør Herulf Mathisen 4.dan svart belte i Harstad Taekwon-Do Academy har i helgen deltatt på et internasjonalt instruktørkurs i Irland med Presidenten i det internasjonale Taekwon-Do forbundet (ITF), som er det nye forbundet til akademiet i Harstad.

Grandmaster Choi Jung Hwa 9.dan som ledet kurset, er for øvrig sønnen til grunnleggeren av Taekwon-Do, Gen. Choi Hong Hi.

Mathisen reiste sammen med blant andre Master John A. Svendsen 7.dan fra Hammerfest.Skiftet forbund

Mathisen sier han valgte å skifte internasjonalt forbund av flere grunner. Den ene grunnen er at den tidligere organisasjonen som han var tilsluttet, så har presidenten aldri trent Taekwon-Do. Han ønsket og få sine sertifikater undertegnet av en president som virkelig holder på med Taekwon-Do og er en legende, ikke av en president som aldri har trent Taekwon-Do og som for øvrig er en tidligere basketballspiller.

Mathisen sier for øvrig at det deltok høyt graderte sortbelter også fra andre internasjonale forbund, så det ser ut til at flere og flere rundt omkring i verden har fått interesse for Grandmaster Choi Jung Hwa.

Foto : Merulf Mathisen
Grandmaster Choi Jung Hwa

Deltakerne fra Norge fikk en minnesverdig og utrolig bra mottakelse i Irland. På søndag hadde han og Master John A. Svendsen et langt og konstruktivt møte med Presidenten i ITF, Choi Jung Hwa.Kommer til Harstad

I utgangspunktet hadde ikke Choi Jung Hwa tenkt å ha flere seminarer i Europa i år, men under møtet takken han ja til å komme til Norge i løpet av høstparten. Mest sannsynlig vil dette seminaret bli arrangert i Harstad, og dette er å betrakte som en sensasjon i Taekwon-Do sammenheng. Det vil komme Taekwon-Do mastere og sortbelter fra hele Europa og muligens fra andre deler av verden.

Konseptet til Taekwon-Do Academies of Norway, som er den norske organisasjonen, var så interessant for President Choi Jung Hwa at han vil at dette skal utvikles til også å gjelde de nordiske landene. Dette vil da Master John A. Svendsen få ansvaret for.