Betalte ikke bot, kan bli utestengt

Robert Holm har ikke gjort opp for seg etter at han i februar ble bøtelagt med 5.000 kroner for kritikk mot dommerstanden i Norges Basketballforbund.
sport

Konsekvensen kan bli utestengelse. Generalsekretær Per Burud i Norges Basketballforbund (NBBF) bekrefter at Harstad Vikings nylig har fått beskjed om at Holm må betale.

– Denne saken ble avgjort i februar. Holm hadde mulighet til å appellere innen de to første ukene av mars. Det gjorde han ikke, men boten er fortsatt ikke betalt. Jeg forventer at vi så snart som mulig – før jul – får pengene overført, sier Burud.Tålmodigheten slutt

Holm er dømt for å ha skadet idrettens anseelse og for å sette sporten i et ufordelaktig lys, samt skade rekrutteringen av dommere. Forbundet har gjenopptatt saken etter at Holm gjorde comeback som trener i Harstad.

– Holm dro hjem til USA ikke så veldig lenge etter appellfristen. Å spore opp Holm i hjemlandet og få penger derfra anså vi som usannsynlig å få til. Nå er han tilbake, og da krever vi at Holm betaler.

Generalsekretærens tålmodighet er i ferd med å forsvinne. Andre sanksjonsmidler enn bøtelegging er aktuelt hvis ikke Holm kjapper seg til banken og overfører 5.000 kroner.

– Hvis Holm nekter å betale, er det etter mitt skjønn mulig å ta i bruk andre sanksjonsformer. Om man skader idrettens anseelse, kan man bli utestengt. Men dette er bare foreløpig høyttenkning. Forbundet har ikke diskutert mulige sanksjoner hvis pengene uteblir, understreker Burud.

– Prøvde å gi tips

Robert Holm husker godt e-posten han sendte til basketballigaen (BLNO), Norges Basketballforbund og media der han sterkt kritiserte dommere og dommerkomiteen. Blant annet beskyldte Holm dommerkomiteen for bevisst å sette opp de svakeste dommerne i Vikings sine kamper. Beskyldningene om et håpløst dommeroppsett, forutinntatt dømming og kameraderi innen dommerstanden ble for kraftig kost for domsutvalget i NBBF.

– Jeg prøvde bare å gi noen tips om hvordan norsk basketball kunne utvikle seg videre. Åpenbart ble ikke innspillene mine tatt like godt imot av alle. Hvis dette fortsatt er en sak, må jeg snakke med klubbens daglige leder om vi har muligheter for å protestere mot boten. Jeg trodde at vi hadde appellert dommen, sier Holm.

– Kommer du til å betale boten på 5.000 kroner?

– Hvis det virkelig er for sent å protestere, må vi bruke et par dager på å se nærmere på saken, svarer Holm.