Klubbene får midler - politikerne vil øremerke tilskudd til Tigers og Funkis

Nye retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til lag og foreninger skal lages. Spesielt Harstad Tigers og Harstad Funkis må få sitt.

KAN SØKE: Harstad Funkis driver med tilrettelagt håndball, mens Harstad Tigers spiller tilrettelagt fotball. Disse lagene skal få søke direkte på driftstilskudd fra Harstad kommune, og ikke være avhengig av viderefordeling av tilskuddene klubbene deres allerede får.  Foto: Knut Ingebrigtsen og Frank Einar Hansen

sport

Det ble vedtatt enstemmig i kommunestyret torsdag. Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiets gruppeleder Else Marie Stenhaug på vegne av posisjonspartiene.

Et ekstra punkt om lagene, som driver tilrettelagt fotball og tilrettelagt håndball for mennesker med funksjonshemning, ble lagt til fra talerstolen.