Her kommer et utvidet allbrukshus

Idretten i Kvæfjord samles om et utvidet allbrukshus i Borkenesmarka.

PROSJEKTLEDELSE: Stein Gunnar Moksness, Jan Meyer og Roar Røkenes er pådriverne for byggeprosjektet. Skytterhuset i bakgrunnen utvides med et større tilbygg enn det som finnes i dag, og de gamle tidtakerbuene skal fjernes. 

sport

Kvæfjord Skytterlag og Kvæfjord IL har inngått en avtale om utbygging av det allerede etablerte skytterhuset, som står ved inngangen til løypenettverket i marka.

Idrettslaget skal eie det nye tilbygget. Dette skal både erstatte tidtakerbuene ved startsletta, og kunne fungere som et klubbhus for Kvæfjord IL