Vil skape sjanser også for dem som faller utenfor i Harstad

”Idretten skaper sjanser” er et aktivitetstilbud til mennesker som har falt utenfor samfunnet. Nå etableres det i Harstad.

Ansvarlig: Ansvarlig for å drive prosjektet lokalt, er Sæteråsen stall og rideskole, med eier og driver Anne-Rebekka Kulseng-Hansen (i midten). Morten Nyborg, gründer og daglig leder i «Idretten skaper sjanser» og Lillann Jebsen fra Norges Rytterforbund var inspiratorene på informasjonsmøtet.  Foto: Knut Ingebrigtsen

sport

Gjennom idrett kan en oppleve både mestring, inkludering og et sterkt og godt fellesskap. Nylig var det informasjonsmøte i Harstad om lavterskeltilbud et, som omfatter både de som har en ruskarriere bak seg, og de som holder på med rus akkurat nå. Rusomsorgen er her en viktig medspiller til å få deltakere og utøvere med.

10 personer var til stede på informasjonsmøtet, som ble avholdt på Sæteråsen stall og rideskole. Blant disse tre politikere i Harstad med varaordfører Espen Ludvigsen i spissen.