Disse fikk tilskudd etter ekstraomgang

Fire idrettslag, ett korps og en frivillig organisasjon benyttet sjansen.

IF Kilkameratene var den av søkerne som fikk størst tilskudd i den ekstraordinære runden.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

sport

Harstad kommune tildeler driftstilskudd til lag og foreninger årlig. Tildelingsrunden fant opprinnelig sted i formannskapet 9. juni da 535.000 kroner ble fordelt på 35 søkere.

Det var et dramatisk fall på antall søkere fra 47 året i forveien, og bare 18 av 50 idrettslag var i vår på søkerlista.