Over 10 millioner utbetales til idrettsanlegg

Fylkesrådet deler ut et rekordhøyt beløp i spillemiddelordningen til idretts- og aktivitetsanlegg.

STADION: Lysanlegget ved Harstad stadion ble oppgradert kraftig i 2017. Nå kommer deler av spillemidlene.  Foto: Knut Godø

sport

Til sammen 84,8 millioner kroner fordeles til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms og Finnmark.

Drøyt 10 millioner, nøyaktig 10.219.000 kroner, går til Sør-Troms fordelt på 9.132.000 kroner til ordinære anlegg og 1.087.000 kroner til nærmiljøanlegg.