Mange frivillige glemte å søke. Politikerne enige om å gi ekstra tilskudd

Idrett, lag og foreninger som ikke fikk levert søknad i tide, gis en ny mulighet for å få penger til drift fra Harstad kommune.

SAMSTEMTE: De går inn for at idrettslag og andre kan få en ny sjanse til å søke om tilskudd. Fra venstre: Hanne Gideonsen (MDG), Rune Stenstrøm (H), Jorunn Skogan Konst (KrF), Camilla Fors (V), Ann Margrete Eneberg (Sp), Eivind Stene (Frp), Else Marie Stenhaug (Ap), Espen Ludviksen (Sp), Aurora Bårdsen Nielsen (uavhengig), Frode Bygdnes (Rødt) og Edvin Eriksen (SV)   Foto: Andreas Isachsen

sport

535.000 kroner avsettes til formålet. Vedtaket vil ble gjort i kommunestyret i Harstad onsdag i forbindelse med behandlingen av tertialrapporten.

Tidligere i juni vedtok formannskapet tildeling av et tilsvarende beløp i driftstilskudd til lag og foreninger i henhold til innstilling over rettidige søknader.