Se skissene for den nye flerbrukshallen på Stangnes

Foreløpige skisser for flerbrukshall med turn som hovedaktivitet på Stangnes blir godt mottatt av Harstad Turnforening.

UTVENDIG: Slik ser arkitekten for seg at en ny flerbrukshall med turn som hovedaktivitet skal se ut i forlengelsen av Stangneshallen. Illustrasjoner: Norconsult 

sport

Onsdag kom de første illustrasjonene for hvordan hallen kan komme til å se ut både utvendig og innvendig. Disse ble presentert i barn og unges kommunestyre (BUK). Går alt etter planen til park- og idrettsrådsgiver Eli-Jeanette Olsen i Harstad kommune, skal ei sak være klar til politisk behandling i august eller september. Da må politikerne enten følge opp vedtaket fra 28. januar i år, da et skisseprosjekt ble vedtatt, eller si nei til å gå videre med anbudsrunde og detaljprosjektering.

Sistnevnte tror ikke Olsen vil skje.