Får sekssifret støtte til fotballspektrum

Skånland OIF får den nest høyeste summen i tildelingen fra anleggsfondet til Troms og Finnmark idrettskrets.

HALLPLANER: Nestledet og økonomiansvarlig Kåre Thomassen (t.v.) og styreleder Dag-Jøran Olsen i området der en storhall er planlagt på Evenskjer.  Foto: Ivar Hjelvik

sport

Klubben er i gang med et forprosjekt for en storhall i fotball på Evenskjer – Hålogaland Spektrum. SOIF er tildelt 150.000 kroner til arbeidet.

Dag-Jøran Olsen er styreleder i SOIF og delprosjektleder i Hålogaland Spektrum. Han fikk den gode nyheten på vei til to møter om forprosjektet med Tjeldsund kommune og deretter styringsgruppa.