Slik skal klubben få ungdom på banen etter koronapausen

Håndballklubben Landsås tar økonomiske virkemidler i bruk for å få spillere tilbake på banen.

TILBAKE: Mer og ny håndballglede for Regine Hansen og andre spillere skal skapes fra og med neste sesong. Da skal det også bli billigere å være med i HK Landsås som plaster på såret for den traurige sesong som har været. Her fra Landsås cup i 2019. 

sport

Årsmøtet til Landsås vedtok et budsjett, som blant annet gir rom for konkrete tiltak rettet mot spillere og deres familier når det blir en ny, og etter planen, normal sesong fra skolestart i august.

Rammen for budsjettet er på 1,5 millioner kroner, og det er tatt høyde for et lite minus på drifta på drøyt 10.000 kroner.