Sveinung Karlsen beskriver et krevende korona-år i Norges Skiforbund: På intens jakt etter 35 millioner kroner

Koronavirusets inntog sørget for at Norges Skiforbund måtte ut på en økonomisk redningsaksjon på jakt etter 35 millioner kroner. Sentralt sto harstadværingen Sveinung Karlsen.

ØKONOMI-MANN: Sveinung Karlsen kan se tilbake på et hektiosk år som styremedlem i Norges Skiforbund. Harstadværingen har vært en del av et risikoutvalg som i all hovedsak har jobbet med den krevende økonomiske utfordringen som skiforbundet har stått overfor i året som har vært preget av koronasituasjonen.  Foto: Ivar Hjelvik

sport

For da den hylende korona-alarmen for alvor gikk over landet den 12. mars for et drøyt år siden, gikk også Norges Skiforbund over i en slags krisemodus. I forlengelsen av at landets grenser ble stengt ned, var det heller ikke noe grunnlag for å avholde idrettskonkurranser innenfor landets grenser.

Det betød at den store paraplyorganisasjonen for mange av landets vinteridretter opplevde et betydelig inntektstap i kjølvannet av at landet satte hengelåsen på for de aller fleste av landets internasjonale konkurranser på vårparten i 2020.