Politikerne tar sats for turnhall på Stangnes

700.000 kroner settes av til et skisseprosjekt, og politikerne ber administrasjonen om å få fart på saken.

TURNLEDER: Leder i Harstad Turnforening, Geir Borch Karlsen, ser fram til dagen da utøverne kan flytte fra Harstadhallen til en spesialhall for idretten.  Foto: Ivar Hjelvik

sport

Det ble vedtatt i kommunestyret i Harstad torsdag. Kommunestyret ber kommunedirektøren om snarest mulig å utarbeide et skisseprosjekt for bygging av turnhall i tilknytning til Stangneshallen.


Foreslår turnhall på Stangnes: – Dette er positivt, men vi slår ikke hjul ennå

Aldri før har turnsporten vært nærmere drømmen om en egen hall. Den kan bli vedtatt i desember.


Har tomt

– I dette bør det også vurderes lokaler til kampsportene. Det anbefales at en slik utredning primært gjøres i tilknytning til Stangneshallen. Der eier kommunen en stor tomt som er regulert til idrettsformål. Det er også relativt god kapasitet på den samlede parkeringen ved anlegget, mener Hansen.