Dropper samarbeid med fylkeskommunen

En idrettshall i Seljestadfjæra blir likevel ikke bygget av Harstad kommune.

FORSLAG: En integrert idrettshall og videregående skole ble skissert i en mulighetsstudie på et tidlig tidspunkt. Hvordan behovene til skolen skal ivaretas, blir nå opp til fylkeskommunen.   Foto: Illustrasjon: A3 Arkitekter

sport

Det vedtok kommunestyret i Harstad torsdag, og er i tråd med et krav fra idretten gjennom en høringsuttalelse gitt i forrige uke. Idretten ønsker midlene brukt til andre og prioriterte idrettsformål.


Sier nei til dobbel hall i Seljestadfjæra. Dette vil idretten ha i stedet

Si opp intensjonsavtalen med fylkeskommunen om idrettshall ved ny videregående skole, og bruk avsatte midler til anlegg idretten har behov for.


I februar 2019 ble det inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen om bygging av en idrettshall i tilknytning til den nye videregående skolen for Sør-Troms, som skal lokaliseres til Seljestadfjæra i Harstad.