Idrettsrådet er bekymret. Lia-Brages leder mener det er rom for hall på Bergseng:

– Lov å ha to tanker i hodet samtidig

En flerbrukshall på Bergseng kan bli en storstue for idretten på nordsiden av sentrum. Idrettsrådet frykter det kan gå ut over prioriterte anlegg.

RÅDGIVERE: Idrettsrådet, her representert ved leder Rigmor Hansen Aarrestad, nestleder Jon Arne Torbergsen og anleggsansvarlig Odd Magne Utnes, skal se helheten og ta beslutningene som tjener Harstad-idretten best. Arkivfoto: Øyvind Askevold Kaarbø 

sport

I tilknytning til bygging av nye Bergseng skole er bestilling sendt til kommunedirektøren fra et enstemmig utvalg for oppvekst og kultur. Politikerne syns det blir for smått med en gymsal ved skolen. Det er behov for en idrettshall, som også skal dekkes skolens behov for lokaler til kroppsøving.

Forslaget fra posisjonspartiene ble enstemmig vedtatt.