Gamle ideer kan bli som nye: Kan bygge hall vegg i vegg

Tidligere skisser kan gi en indikasjon om hvordan et samspill mellom Stangneshallen og turnhall vil bli.

TURNHALL: Harstad Turnforening håper å kunne få like gode forhold som i turnhallen i Tromsø for sine 300 medlemmer, samt de over 600 som står på venteliste. 

sport

Torsdag skal politikerne i Harstad ta stilling til om kommunedirektøren snarest mulig skal få utarbeidet et skisseprosjekt for bygging av en turnhall på Stangnes. Innstillingen fra ordføreren er at det skal bevilges 700.000 kroner til dette, som finansieres ved å omdisponere avsatte midler til idrettshall ved ny videregående skole.

60x40 meter

Harstad Idrettsråd i samarbeid med Harstad Turnforening, Harstad Skøyteklubb og Harstad Ishockeyklubb har i en høringsuttalelse prioritert en turnhall med en brutte investeringsramme på 75–95 millioner kroner.