– Nærmest friidrettsbanen er best egnet

Harald Vollen vet hvor han kan tenke seg turnhallen.

OMRÅDE: Areal avsatt til idrettsformål er markert i dette kartet. 

sport

Det mest ideelle vil være å bygge en turnhall bak Stangneshallen og nærmere friidrettsbanen der det fra tidligere er tegnet inn en trippel tennis- og badmintonhall, mener Vollen.

Bekymring

– Da kan grusbanen benyttes til parkering, og det blir enklere å løse utfordringer knyttet til infrastruktur, sier hallbestyreren.