Svarer på kritikken om idrettshallen

Hugo Thode Hansen svarer som følger på Eivind Stenes kritikk vedrørende de to årene som prosessen vedrørende idrettshallen i Seljestadfjæra har tatt.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen 

sport

- At prosessen med fylkeskommune har tatt tid er det enighet om. At den har tatt cirka 20 måneder skyldes to forhold. For det første brukte fylkeskommunen 13 måneder på å avklare sine behov for arealer. Denne avklaringen kom først i april i 2020. Deretter startet partene en felles prosess for å se på hvordan en dobbel idrettshall og en turnhall kunne realiseres.

– Her vurderte vår rådgiver Asplan Viak og fylkeskommunens rådgiver A3 Arkitekter flere alternativ. I september ble det enighet om arbeide videre med et alternativ. I november signaliserte fylkeskommunen at de kanskje likevel ikke kunne gå for dette alternativet og trengte tid på å områ seg. Nå har vi fått en avklaring til fylkeskommune. Min konklusjon er at kommunen ikke bør gå for denne, sier kommunedirektøren.