Tilrår å si opp avtale med fylkeskommunen

Kommunedirektøren ber politikerne skrote intensjonsavtalen om at Harstad kommune skal bygge en idrettshall i tilknytning til ny videregående skole.

PRESSET ØKONOMI: Kommunedirektør Hugo Thode Hansen og hans stab har finregnet på tilbudet fra Kaarbø utvikling og konkluderer med at det blir for dyrt. – En allerede presset kommuneøkonomi tåler ikke disse utgiftene, sier Hansen.  Foto: Frank Roger Roksøy

sport

I februar 2019 ble det inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen om bygging av en idrettshall i tilknytning til en ny videregående skole i Harstad. Her lå til grunn at fylkeskommunen skal bygge og drifte skolen. Kommunen skal bygge og drifte idrettshallen, som skolen skal leie på dagtid.

Dekker ikke minstekrav

For Harstad kommune har det i denne saken vært viktig å spille på lag med idretten i Harstad gjennom Harstad Idrettsråd. I bunn har det ligget en forutsetning om at en hall i Seljestadfjæra må ha merverdi for idretten. Et minstekrav har vært å få på plass en turnhall og arena for kampsport i denne hallen. Det vil kreve større tomt og mer arealer enn avsatt.