Fylkesrådet går inn for dobbel hall. Harstad ønsket mer

Som ventet ble innstillingen til fylkeskommunen vedrørende idrettshall i Seljestadfjæra vedtatt uten store diskusjoner.

OMSTRIDT: Harstad kommunes salg av tomten i Seljestadfjæra har skapte mange diskusjoner. Arkivfoto: Frank R. Roksøy  Foto: FRANK R ROKSOY

sport

Det skjedde under fykesrådets vedtaksmøte tidlig tirsdag ettermiddag. Det betyr at fylkeskommunen går for denne løsningen når det kommer til idrettsanlegget som skal tjene til å avholde gymsalaktivitet for elevene på den videregående skolen. Gjennom nesten to år har det pågått en prosess mellom fylkeskommunen og Harstad kommune angående å se på mulighetene for en trippelhall, hvor Harstad Turnforening kunne få sin nye hjemmebane. Fylkeskommunens innstilling falt likevel ned på at de ikke vil bruke mer tomteplass enn hva som kan huse en dobbelhall på området hvor deres videregående skole er . Innstillingen ble offentliggjort tidlig i forrige uke.

Fylkeskommunen og Harstad kommune har inngått en intensjonsavtale om at sistnevnte skal bygge en idrettshall, som skolen skal leie på dagtid. Behovet til den videregående skolen er langt mindre enn ønsket areal skissert av Harstad kommune og idretten.