Mener avtale må opprettholdes: – Slik får vi mest igjen for pengene

Tor Charles Holmgren ser fordeler for Harstad-idretten hvis kommune og fylkeskommune kan bli enige om en idrettshall i Seljestadfjæra.

FORSLAG: – Bygg et minimum av det fylkeskommunen trenger her i Seljestadfjæra, og bruk penger på prioriterte anlegg andre steder, foreslår Tor Charles Holmgren. Foto: Frank R. Roksøy 

sport

Neste tirsdag vedtar etter alt å dømme fylkeskommunen at det skal bygges enn hall tilsvarende to håndballflater ved en nybygd videregående skole for Sør-Troms. Hvis ikke Harstad kommune, som skal eie og drifte hallen, aksepterer betingelsene, innstiller fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto på å bryte intensjonsavtalen mellom fylket og kommunen.

Harstad kommune og idretten i Harstad har sett for seg en trippel hall, som er nesten tre ganger større i areal og innhold enn det som er plass til på avsatt tomt.