Turnforeningen:

– Skuffet over at mulighetene for et spleiselag med fylket uteblir

– Det er skuffende om vi ikke klarer å få ut effektene av et fylkeskommunalt samarbeid.

TURNLEDER: Leder i Harstad Turnforening, Geir Borch Karlsen, mener at det er skuffende at effektene av et samarbeid med fylkeskommunen i forhold til realiseringen av en turnhall nå ser ut til å utebli. 

sport

Geir Borch Karlsen, kunne onsdag ettermiddag se at planene som fylkeskommunen innstiller på, i forhold til den planlagte etableringen av ny videregående skole i Seljestadfjæra, kun består av en idrettshall av dobbel størrelse. Det betyr at en tilknyttet turnhall ikke er tatt med i denne sammenhengen. Likevel åpnes det for at en turnhall kan oppføres i kommunal regi i høyden på toppen av den doble planlagte idrettshallen.

– Fra turnforeningens synspunkt vil dette også være en aktuell tilnærming. Samtidig har vi fått signaler fra kommunens arkitekt, Asplan Viak, om at en slik løsning vil bli klart dyrere med en oppføring i to plan.