Ber om at idrettshaller skjermes for bruk til vaksinering

- Finn alternativer steder av hensyn til barn og unge, er idrettskretsens anmodning til kommunene.

ØNSKE: Andre bygg enn idrettshaller bør brukes til vaksineringsstasjoner, mener idrettsforbundet. Bildet er tatt i forbindelse med influensavaksineringen i Harstadhallen i oktober.  Foto: Frank R. Roksøy

sport

Troms og Finnmark idrettskrets har henvendt seg til kommunene, fylkeskommunen og statsforvalteren i Troms og Finnmark med en dobbel bønn.

Idretten ber om at stengte haller åpnes så fort det lar seg gjøre slik at barn og unge kan få trene. Samtidig anmodes kommuner om ikke å stenge haller i forbindelse med massevaksinasjon for covid-19, eller la hallene forbli stengte til dette arbeidet er gjort.