1,2 millioner fra Kanebofondet til idrett og aktivitet:

Så glade er de for å få dele ut penger

Gjenstående midler etter foreldreinnsats over mange år i gamle Kanebo barnehage skal komme barn og unge til nytte.

Gavmilde: Christian Haukebø, Kjell Arvid Andersen og Idar Brendmo syns det er artig at de kan dele ut 1,2 millioner kroner til ulike idrettslige aktivitetsformål. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø 

sport

Kanebo Barnehage Samvirkeforetak ble nylig oppløst. Læringsverkstedet kjøpte barnehagen for videre drift høsten 2016. Oppsparte midler ble stående igjen i samvirkeforetaket. Beløpet er på 1,2 millioner kroner.

Disse skal fortsatt komme til nytte for den opprinnelige målgruppa.