– Vil spare millioner på kunstfrossen bane

Et kunstisanlegg vil ikke bare være en kostnad. Det kommer også til å gi kommunen besparelser.

ARGUMENTERER: Ole Andreas S. Andreassen og Ludvig Forthun mener det er mange gode argumenter for å fremskynde etableringen av et kunstisanlegg i Kanebogen. 

sport

Med utgangspunkt i denne påstanden, som skøyteklubben sier den kan dokumentere overfor kommune og politikerne, håper nestleder Ole Andreas S. Andreassen at det et anleggsprosjekt kan utredes og vedtas raskt.

– Må være fremoverlente

– Vi har gjort nye vurderinger av en kunstfrossen bane opp mot skolebygget ved siden av, og har hentet inn tall på drift i forhold til strømutgifter. Sammenlignet med nyere skolebygg, er Kanebogen skole ineffektivt energimessig. Ser vi på hva vi kan spare, er det i et 20-årsperspektiv opp mot 6 millioner kroner. Her legges til grunn forbruk og hva kan man spare med et varmepumpesystem, som ligger som en del av kunstisbanen, sier Andreassen.