Avlspengene som forsvant: – Mange føler seg lurt

Da det ble tildelt 200.000 kroner til prosjektet «Avl i nord» i 2018, ble det lovet gode støtteordninger for de som hadde planer om å få fram føll og hadde sin egen unghestsatsing. Året etter var pengene borte.

AVL: Det skulle legges et godt grunnlag for den framtidige travsporten skulle sikres gjennom prosjektet Avl i nord. Et større beløp ble overført til Nord Norge Travforbund i 2018 for et treårig storprosjekt. Men etter ett drøyt år smuldret prosjektet opp. Da var store deler av det økonomiske grunnlaget borte. Foto: Ivar Hjelvik 

sport

Dette var statusen for prosjektet som ble løftet fram av det forrige styret i Nord Norge Travforbund. For da «Avl i nord» ble løftet fram som ett av prosjektene som det forrige styret satset på som ett av de prosjektene som skulle løfte hestesporten i landsdelen, og bidra til at framtida til nordnorsk travsport skulle være til stede.

Positive tendenser

Dette var penger som kom fra Det Norske Travselskap i form av at dette var omprioriterte midler fra et premiefond, hvor det gjensto en betydelig sum. Denne summen ble nå satt av til avlsarbeidet i Nord-Norge. Det skulle disse midlene gjøre over en treårsperiode. Blant annet skulle det utbetalt et såkalt følltilskudd til alle hesteeiere som fikk fram travere og deltok på to av travforbundets tre årlige samlinger.