– Merverdi om vi får til turnhallen

Kampen for turnhall skal tas. Idrettsrådet vil ikke spekulere i konsekvensene for andre prioriterte idretter ved bygging av en hall til 200 millioner.

AVSATT PLASS: I området ved Equinor-bygget og foran parkeringshuset er det avsatt plass til videregående skole og en idrettshall.  Foto: Knut Godø

Ja, det vil koste, men jeg tenker at samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune vil være gunstig på lang sikt

Rigmor Hansen Aarrestad
sport

Debatten om idrettshallen tilknyttet en ny videregående skole i Seljestadfjæra har blusset opp av to grunner.

Det viser seg, som mange spådde på forhånd, at de avsatte tomtene ikke er store nok både for skolen og den skisserte trippelhallen, som skal ha dobbel håndballflate, samt en turnhall på siste tredel. Ytterligere areal må erverves. Verken Harstad kommune som hallbygger eller Troms og Finnmark fylkeskommune som skolebygger vil ta regninga for tilleggstomt.