Fant plass til millioninvestering. Får trolig nytt anlegg i 2023

Et friidrettsanlegg til 5,8 millioner kroner kan komme i 2023.

FORNØYD: Styreleder Jan Meyer mener Kvæfjord IL er kommet til start for å få bygget en friidrettsbane på Borkenes, som også vil hjelpe idrettslinja på Rå. Tartandekke skal erstatte grusen i ovalen rundt fotballbanen. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø 

sport

Kommunedirektør Merete Hessen i Kvæfjord kommune presenterte budsjettforslaget for 2021 og økonomiplanen for perioden 2021–2024 i et formannskapet tirsdag.

Styreleder Jan Meyer i Kvæfjord IL kan tillate seg litt jubel. Oppgradering av Borkenes friidrettsanlegg er et prioritert tiltak i 2023 ført opp med en kostnad på 5,8 millioner kroner. Forutsetningen er delfinansiering fra spillemidler, som kommunen kan mellomfinansiere fra eget disposisjonsfond i påvente av utbetaling.