– Jeg forstår isidrettenes fortvilelse

– Jeg forstår om isidrettene med flere føler at de har blitt holdt litt for narr.
sport

Det sier Fremskrittspartiets leder Eivind Stene, etter at Harstad Skøyteklubb har laget is på gamlemåten i alle år med umoderne og delvis utrangerte redskaper. Denne møysommelige prosessen står i øyeblikket og faller på to pensjonister. Samtidig har de lenge ønsket seg en kunstfrossen 400-metersbane, som ville ha lettet arbeidet med å skape forhold betydelig. Men i flere tiår har det blitt til at deres prosjekt har blitt spilt inn i kommunale planer, uten at det har utløst investeringsvilje fra kommunalt hold.

– Jeg kan forstå fortvilelsen som de bærer på, sammen med andre investeringsprosjekter. Man har fått servert at kommuneøkonomien er anstrengt i år etter år. Men når det plutselig dukker opp et prosjekt som man har lyst på, så fant man fram 300 millioner kroner likevel. Da får man litt følelsen av at man blir holdt for narr. I likhet med andre så har de all grunn til å føle seg forbigått, sier Stene.