Ny kino og bibliotek kan forskyve framtidige anleggsprosjekter for idretten:

– Fare for at isidrettene må vente

– Når vi nå har sagt ja til kino og bibliotek, så vil alle investeringsprosjekter være påvirket.

VENTETID: – Tunge anleggsprosjekter i idretten, som på andre arenaer kan måtte vente lenger som en følge av at kommunestyrets ja til å realisere kino og bibliotek på HSI-tomta i Kaarbøkvarteret. ARKIVFOTO: FRANK R. ROKSØY 

sport

Det sier varaordfører Espen Ludviksen om fremtida for alle prosjekter som krever at kommunale midler skal brukes. Det gjelder også på idrettssida.

– Jeg liker ikke å sette ting opp imot hverandre. Men det er klart at et ja til å bygge ny kino og nytt bibliotek fører til at man er nødt trolig er nødt til å skyve litt på investeringsprosjektene. Det gjelder også innenfor idretten, sier Ludviksen, og presiserer at han inntar et realistisk forhold til kommunens økonomi når det kommer til investeringer på anleggsfronten.