Kjemper de ressurssvakes sak. Derfor vil de ha bedre tilbud der folk bor

– Dette er mer enn idrettspolitikk. Det er også helsepolitikk og sosialpolitikk.

RESSURSSVAKE HJEM: Lia Brage-leder Siv Olsen (t.h.) og Harstad Håndballklubbs leder, Beate Tande, brenner begge for at idretten skal være en arena som alle skal kunne ta del i. Nå argumenteres det for at hall i nærhet til skoler gjør det lettere å gjøre idretten mer tilgjengelig for dem som ikke klarer å være med i idretten grunnet årsaker som eksempelvis økonomi eller forhold i hjemmet.   Foto: Ivar Hjelvik

sport

Slik startet innlegget til Lia-Brages leder, Siv Olsen, under det ekstraordinære årsmøtet til Harstad Idrettsråd for to uker siden. Deretter snakket hun om en gruppe som sjeldent får den største oppmerksomheten når det kommer til idretts- og anleggsdebatt.

– Jeg har ikke på meg klubbgenseren i dag. Det er fordi at jeg ønsker å være et talerør for de barn og unge som vi i stor grad aldri møtes gjennom idretten Det er vi snakker om er barn i ressurssvake familier, det kan være familier med lav inntekt, dårlig psykisk helse eller har andre belastende tilleggsfaktorer som gjør at de ikke får være med på idrett. Skal vi få kontakt med disse barna, ja da må vi nå de via skolen og da er fasiliteter ved skolen en nøkkelfaktor, påpekte Olsen fra talerstolen.