I seks år har klubben hjulpet utøvere fra ressurssvake hjem

Harstad Håndballklubb yter støtten i det skjulte.

Beate Tande 

sport

Styreleder Beate Tande i Harstad Håndballklubb er godt kjent med problematikken knyttet til utøvere som kommer fra ressurssvake hjem. Siden 2013 har hun vært klar på at denne gruppa skal få støtte til en tilværelse innen idretten.


Kjemper de ressurssvakes sak. Derfor vil de ha bedre tilbud der folk bor

– Dette er mer enn idrettspolitikk. Det er også helsepolitikk og sosialpolitikk.


Fond

– Vi gjorde et styrevedtak i 2014. Da laget vi et eget fond i klubben som skulle hjelpe de mest ressurssvake på områder som klær, sko, mat på turer og lignende. Alt som vi krever er at de skal betale treningskontingenten, og at de er villige til å ta imot hjelp. Så gjør vi hva vi kan for å kunne delta i håndballen sammen med oss, sier Tande.