56 spillere er uttatt: Disse 14-15-åringene får sjansen på landslagsskolen

Høstens første uttak til sonesamlinger i fotball for 14-15-åringer er klart.

UTTATT: Samtlige av disse Medkila-jentene skal på sonesamling. Bak fra venstre: Hannah Dalen, Thea Isaksen, Dina Pedersen Krøtø, Hedda Strende, Frøya Søreng, Sofie Remme Kleven og Martine Halland. Foran fra venstre: Kajsa Hveding Grønvold, Frida Løberg og Emilia Tufte-Gerhardsen. Isaksen er tatt ut på 2007/08-samling, mens de øvrige skal på 2005/06-samling. 

sport

Tirsdag ble 21 jenter og 35 gutter i årskullene 2005 og 2006 innkalt til sonesamling kommende fredag på Harstad stadion.

Sonesamlingene er første ledd i landslagsskolen, og veien videre går gjennom kretssamlinger, kretskamper og nasjonal talentleirer før noen eventuelt får sjansen på 15-16-årslandslag. Nåløyet dit er trangt, og utsilingsprosessene begynner allerede nå på lokalt nivå.