200 millioner avsatt i kommunens virksomhetsplan: - Mulig å få til alle ønsker innenfor ramma

De mener tiden er moden for investeringer i nye anlegg – rett og slett fordi idretten fortjener det, og fordi det er god samfunnsøkonomi.

SPENTE: Idrettslederne er spente på hvilke svar høsten gir med tanke på en eventuell hallbygging i Seljestadfjæra. Bak fra venstre: Geir Borch Karlsen (Harstad Turnforening), Tommy Ramstad (Harstad Karateklubb), Einar Mikalsen (Harstad Skøyteklubb) og Mette Stattin (Idrettsklubben Hind). Foran fra venstre: Kjell Arvid Andersen (daglig leder Harstad Idrettsråd), Øivind Sletten (paraidrett og styremedlem Harstad Idrettsråd, Ole Andreas S. Andreassen (Harstad Skøyteklubb), Ludvig Forthun (Harstad Ishockeyklubb) og Rigmor Hansen Aarrestad (styreleder Harstad Idrettsråd). 

sport

Harstad-idretten går en spennende høst i møte. Senest i november skal det fremlegges en skisse til en dobbel idrettshall ved en ny videregående skole i Seljestadfjæra.

Harstad kommune har en intensjonsavtale med fylket om å bygge en hall til 50–60 millioner kroner på nabotomta.