– Viktig å få satt spaden i jorda for å unngå flere utsettelser

Turnforeningen mener bygging av en idrettshall Seljestadfjæra må igangsettes selv om ikke alle idrettens ønsker oppfylles.

UTÅLMODIG: Geir Borch Karlsen i Harstad Turnforening mener idretten må være villig til å ta anleggsutviklingen trinnvis. 

sport

Idrettsbevegelsen i Harstad er enig i prioriteringene, men står ikke like samlet i hvor tøff den skal være om det viser seg at enkelte prosjekter ryker i denne omgang som følge av hallbygging ved en ny videregående skole i Harstad.

200 millioner avsatt i kommunens virksomhetsplan: - Mulig å få til alle ønsker innenfor ramma

De mener tiden er moden for investeringer i nye anlegg – rett og slett fordi idretten fortjener det, og fordi det er god samfunnsøkonomi.


Turnforeningens leder Geir Borch Karlsen tror ikke det lar seg gjøre å realisere både hall til skole, turnhall, løpebaner og isanlegg samtidig.