Frafallet mindre enn fryktet. Fotballkretsen kommer tredje best ut nasjonalt

Nedgangen i antall fotballag i Hålogaland er på 2,8 prosent, ifølge fotballforbundet. I 15 kretser er det verre stelt.

LOVENDE: Rekrutteringen blant de yngste er god og gir håp for framtiden lokalt i et år der fotballen nasjonalt rapporterer et frafall på 8 prosent. 

sport

Forbundet sentralt opererer med en nedgang i regionen fra 354 til 344 lag fra 2019 til 2020. Da er kun aldersgruppa 8–19 år tatt med. Antall lag i minus er større når alle årsklasser, samt voksne, tas inn i tallgrunnlaget, viser statistikk fra daglig leder Daniel Kvile i Hålogaland fotballkrets.

Bekymret for jentene

– Vi har mistet 26 lag siden i fjor. Ser vi på påmeldingen til ungdomsfotballen, skulle 112 lag deltatt i seriespill i år. På grunn av koronasituasjonen, og noen andre faktorer, ble det bare 93. Her har vi det største frafallet, og vi bekymrer oss spesielt for 13- og 14-årsklassene for jenter, som fra før var sårbare, sier Kvile.