Derfor kan det gå mot avlysning: Baner med rim og snø gjør fotball i oktober til et sjansespill

Selv om regjeringen skulle åpne for breddeidretten i midten av måneden, stiller lokal fotballtopp seg tvilende til at seriespill kan gjennomføres.

SKEPTISK: Daglig leder Daniel Kvile og Hålogaland fotballkrets innser at breddefotballen er i ferd med å utgå i 2020. - Vi er i grenseland allerede, og vi må tenkte fair play og hva som er sportslig forsvarlig, sier han.  Foto: Frank R. Roksøy

sport

Ingen ny vurdering av ytterlig åpning av idrett før tidligst medio september. Det var den nedslående meldingen fra regjeringen før helga. Beskjeden tok brodden av et planlagt møte for hvordan breddefotball skulle komme i gang. For kvinner er det stopp fra 2.-divisjon og nedover i systemet, mens det for menn er kamp- og kontakttreningsforbud i 3.-divisjon og lavere i divisjonene.

Vinterserie aktuelt dersom klubbene vil være med

Vinterserien i Troms fotballkrets kan bli utvidet. Også lokalt planlegges alternativ aktivitet for seniorspillere.


Siste frist før avlysning

Fotballforbundet drøyer i det lengste og vil vente på ny beskjed, men skjæringspunktet mellom sesong eller avlysning er satt av Divisjonsforeningen, som er interesseorganisasjonen for 2.-divisjon og 3.-divisjon.