Forslag om færre lag og flere avdelinger i 3.-divisjon: SOIF-treneren er positiv

SOIF-trener Tor Anders Hustad liker forslaget om å lage en helt ny 3.-divisjonsinndeling for å få til kamper i høst.

GIR HÅP: Tor Anders Hustad og Harald Pettersen skal studere forslaget fra forbundet nærmere. Det gir håp om kamper for SOIF i høst. 

sport

Klubben mottok et notat torsdag fra fotballforbundet og har svarfrist til søndag kveld.

Da må Skånland og øvrige klubber ha tatt stilling til om en økning av antall avdelinger fra seks til tolv, samt en reduksjon av antall lag fra fjorten til sju, er akseptabelt for 3.-divisjon i fotball, som er en nasjonal serie.