Regjeringen utvider krisepakkene. Flere innen idrett og kultur kan søke

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.
sport

Det melder regjeringen i en pressemelding fredag ettermiddag, og kulturminister Abid Raja (V) uttaler at han er glad for at ordningene som ligger på hans ansvarsområde kan utvides.

– Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Kulturarrangementer

Kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

Idrett og frivillighet

Regjeringen utvider innretningen på kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren slik at den kompenserer for flere typer inntekter og flere typer arrangementer.

Kulturdepartementet har lyttet til innspill fra sektoren og har åpnet ordningen for flere typer inntekter enn billetter og deltakeravgifter.

Man kan nå søke 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter.

Kulturdepartementet har sørget for løpende utbetalinger. Det vil si at de som allerede har et dokumentert tap kan søke om å få kompensert dette nå, mens andre kan vente og se hvordan det blir for arrangementer som er planlagt i sommer.