Har planer for turnareal på 2.000 kvadratmeter i ny hall

Først må den bli vedtatt. Deretter vil størrelsen på en turnhall i Harstad avgjøre hvordan den innredes.

PLANER: Turnforeningens leder Geir Borch Karlsen og trener Leif Igor Micheeff har fått laget en virtuell innredning av en turnhall slik de håper den kan bli med et vedtak i kommunestyret i oktober.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø og LEG

sport

Harstad Turnforening håper å få tak over hodet i en kommunal turnhall i kombinasjon med idrettshallen som er tenkt ved en ny videregående skole sør i Harstad sentrum.

Konseptvalgutredningen vil finne sted fram mot sommeren og høsten. Ordfører Kari-Anne Opsal orienterte kommunestyret i mai om at politikerne vil få en sak om halltype og innhold i denne til behandling i september eller oktober.