– Jobber for ny idrettshall, men kommunen kan trekke seg ut av prosjektet

Ordføreren håper det blir bygget en idrettshall i tilknytning til en ny videregående skole. Det er likevel ikke garantert.

ØNSKER: Turn, friidrettsbaner og kampsport er et uttalt ønske i forbindelse med bygging av en idrettshall knyttet til en ny videregående skole.-  

sport

I februar 2019 ble det inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen om bygging av en idrettshall i tilknytning til en ny videregående skole i Harstad. Fylkeskommunen skal bygge og drifte skolen. Kommunen skal bygge og drifte idrettshallen, som skolen skal leie på dagtid.

Har ventet på avklaring

Ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) orienterte om status for mulig bygging av en idrettshall i Seljestadfjæra på spørsmål fra Nina Dons-Hansen (H) i kommunestyremøtet torsdag. Høyre-politikeren viste i sitt innlegg til samtaler med fylkeskommunen, som skal ha uttalt seg usikre på om samarbeidet blir noe av, samt usikkerhet om den avsatte tomta blir stor nok til en flerbrukshall. Dons-Hansen stilte også spørsmål om hvorfor ikke kommunestyret er blitt orientert om fremdrift i første kvartal, som opprinnelig planlagt.