– Vanskelig å spå hvor vi lander hen

Medkilas budsjett for 2020 spriker med vel 2,6 millioner kroner på inntektssida.

Framtid: Dag Solberg har flere scenario for Medkilas budsjetterte inntekter. Foto: Ivar Hjelvik 

sport

Det er tallenes tale som Dag Solberg viste fram under onsdagens årsmøte i Tianbygget onsdag ettermiddag.

– Vi har store variasjoner på de ulike scenarioene som kan oppstå i forhold til hva som skjer med koronasituasjonen. Starter vi opp med aktivitet i nær framtid er inntektsbudsjettet vårt pålydende 7,6 millioner kroner. I motsatt fall, med langvarig stenging av vår aktivitet, vil dette også sørge før at inntektene vil minke. Da er budsjettet lagt opp til et resultat på 4,95 millioner kroner.