– Ekstraordinær sak

– Slike saker skal man ikke ha i et demokratisk samfunn.

ADVOKATER: Tine Kristiansen og Maria Ege peker på en rekke mangler i saksbehandlingen fra Totonors side. Foto: Ivar Hjelvik 

sport

Det sier advokat Tine Kristiansen og advokatfullmektig Maria Ege om saken hvor de er engasjert av den utestengte travamatøren. De har satt fingeren på flere sentrale punkter, som de mener er under enhver kritikk.


Kjent travprofil utestengt fra Harstad travpark i to år:

– Jeg føler meg forsvarsløs mot anklagene

Travamatøren er ilagt en av Totonors strengeste straffer. Han kjemper med nebb og klør for å renvaske seg fra sterke anklager og en dom, som setter hans travframtid på spill.


– Vår klient ikke fått muligheten til å forsvare seg mot anklagene som har framkommet. Alvorlighetsgraden i anklagene gjør det enda viktigere å være grundig med å forsikre seg om at den anklagede part er orientert om hva som konkret utgjør grunnlaget for utestengelsen. Tre måneder etter at utestengelsen mot vår klient er satt ut i livet, er vår klient fortsatt ikke gjort kjent med grunnlaget for utestengelsen, sier Ege.