Nå er åpningsdatoen for idrettshallene klar!

Med bakgrunn i tidligere utsendte e-post til hallene, mottatte tilbakemeldinger og sikkerhet mot en god og sikker åpning, har vi konkludert med å åpne idrettshallene fra 25. mai.

  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

sport

Dette melder enhetsleder Svein-Arne Johansen i drifts- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune i en e-post til hallbestyrerne.

Men åpningsnyheten kommer ikke uten vilkår.