Prøver å finne ny SOIF-leder

Forsøk på å finne arvtaker har ikke vært enkelt.

PÅ VALG: Dag-Jøran Olsen må vurdere hva han skal gjøre dersom ikke årsmøtet i SOIF finner er ny lederkandidat. 

sport

Fram til årsmøtet 13. juni er Dag-Jøran Olsen fortsatt styreleder i Skånland OIF. Da skal den nytilsatte trenerutvikleren i HIL atter en gang forsøke å trekke seg tilbake fra vervet i moderklubben.

Ferdig som sportslig leder. Den nye rollen gir Dag-Jøran ny giv

Sju fotballsesonger med arbeid på møterom er nok. Dag-Jøran Olsen skal tilbake på feltet.


– Jeg vurderer å gi meg, og jeg har prøvd i to-tre år å få noen andre til å overta styrelederposisjonen i SOIF. Fordi det ikke har vært kandidater, har det vært vanskelig for meg å si nei, sier Olsen.