Frikjenner ball som smittekilde, men fortsatt skal det holdes avstand på trening

Helsedirektoratet avviser at barn fra 1. til 4. klasse kan ha fysisk kontakt på trening. Men ball kan igjen deles og tas med hendene.

BALLSPILL: Håndballspillere kan igjen spille ballen til hverandre forutsatt at smittevernreglene følges.  Foto: Colourbox

sport

Norges idrettsforbund publiserte nye retningslinjer for barneidrett mandag. I disse kom det fram at de yngste barna igjen kan ha fysisk kontakt på trening.

Ifølge VG er denne delen av de nye retningslinjene feil.

– Ingen fysisk kontakt

Avdelingsdirektør Miljø og helse i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, tok mandag kveld direkte kontakt med VG for å oppklare det han beskriver som en feiltolkning fra Norges Idrettsforbunds side.

– Det som står i veilederen Helsedirektoratet har sendt ut er at det for de minste skolebarna kan være vanskelig å overholde énmetersregelen. Derfor er det viktig med mindre, og faste, grupper inntil ti personer, sier Linhave til VG.

For å oppklare alle eventuelle misforståelser presiserer han følgende:

– Fortsatt gjelder én meter for alle i Norge bortsett fra toppfotballen, som lever i karantene. Det er veldig viktig å få dette riktig, så ingen misforstår, sier Linhave.

På spørsmål fra TV 2 presiserer Norges idrettsforbund at det er ikke snakk om å åpne for en normal kampsituasjon i noen av lagidrettene. Man åpner for at man på trening, innenfor faste grupper kan spille. Men da med avstand.

Bør vurdere åpning av haller

I den nye veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. Det er generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund fornøyd med.

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, for eksempel kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg.

Det betyr at for eksempel håndballag igjen kan igangsette treninger der spillere kaster ballen til hverandre. Foreløpig er det ikke mulig i Harstad ettersom idrettshallene er stengte.

– Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen, sier Kvalevåg.

Veilederen

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand.
 • Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer. (Denne tolkningen er ifølge Helsedirektoratet feil. Ettersom énmetersregelen er vanskeligere å overholde for de minste barna, så skal det være mindre grupper på maks ti personer).
 • Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.
 • Syke personer må holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Her finner du hele veilederen!