Jan-Hugo er kaptein for det nye laget på Harstad stadion: – Jeg har tid til å få alt inn med teskje

Starten ble ikke helt som han hadde sett for seg, men Jan-Hugo Berg håper alle snart kan spille seg inn.

NYTT LAG: Den nye hallmesteren Jan-Hugo Berg fronter laget med Mats Sæther (t.v.) og John Håkon Vikholt – en fersk trio ved de kommunale idrettsanleggene. Svein Coucheron (t.h.) er den siste som forlater av gammelt mannskap når han pensjoneres 31. juli. 

Ingen tvil om at det er litt spesielt å komme til stengte dører som ny i jobben, men aktiviteten tar seg nok opp etter hvert

Jan-Hugo Berg, nyansatt hallmester
sport

Ny hall- og stadionbestyrer er på plass for de kommunale idrettsanleggene Harstad stadion, Harstadhallen, Hålogalandshallen og Seljestadhallen.

Jan-Hugo Berg (50) har overtatt stillingen som snart pensjonerte Svein Coucheron har vært konstituert i etter Kåre Mæhres avgang i september.