Vedtok dobling av tilskudd til lag og foreninger. Det syns FrP er for lite

Kommunedirektørens forslag om økning på 500.000 kroner i driftstilskudd til lag og foreninger ble vedtatt. Fremskrittspartiet ville tredoble innsatsen.

FORSLAG: På vegne av Fremskrittspartiet vil Kristian Eilertsen i torsdagens kommunestyremøte foreslå å tilføre lag og foreninger til sammen 1,5 millioner kroner i driftstilskudd.  Foto: Andreas Isachsen

sport

Politikerne behandlet rammen for driftstilskudd til lag og foreninger for 2020 i kommunestyret i Harstad torsdag ettermiddag. Bakgrunnen var Høyres forslag i forrige møte om strakstiltak til støtte for idrett og frivillighet slik at disse kan starte normal aktivitet når koronakrisen og ekstraordinære tiltak er over. Høyres forslag var å doble potten fra tidligere år fra 535.000 til 1.070.000 kroner.

Krever en halv million kroner ekstra i strakstiltak til lokale lag

Forslaget om å doble driftstilskuddet for lag og foreninger ble nedstemt i desember. Rune Stenstrøm vil se hvem som tør gå imot Høyre en gang til.


FrP: Ikke nok med dobling

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen innstilte på det samme, og ba politikerne si ja til å sette av 1.070.000 kroner mot drøyt en halv million kroner både i 2019 og 2018. Det ble også vedtatt enstemmig.