Palmesøndag gjenåpnes traseen til Koven

Kvæfjordløyper tør preparere hele løypenettet igjen til påske.

KOVEN: Snart kan både små og store igjen gå på ski i nypreparerte løyper til utfartsmålet Koven i Kvæfjord.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

sport

Kvæfjordløyper har etter råd fra kommunen ikke kjørt spor og eller trasé til Koven siden 16. mars på grunn av koronapandemien. Begrunnelsen var ekstra belastning på beredskapen knyttet til eventuelle skader i Koven-området lengst inn i marka.

Koronaviruset fører til restriksjoner

Løypeprepareringen blir ikke det samme for Kvæfjordløyper i tida framover.


Til påske forventer de frivillige løypekjørerne stor utfart. Da vil det igjen bli satt spor til det populære utfartsområdet.

– Vi har hatt kontakt med Røde Kors og de vil som før ha utvidet beredskap/vakt i løypenettet i påsken. Beredskapen skal med det være godt ivaretatt og vi vil derfor, i samråd med kommunen, preparere Koven i påsken, skriver Kvæfjordløyper på sin nettside.

– Ved stor utfart tror vi det er en fordel knyttet til smittefare å spre folk utover et større område (flere løyper og rasteplasser). Slik situasjon er nå, mener vi dette samlet sett vil være bra for både den mentale og den fysiske folkehelsa i Kvæfjord, Harstad og for de øvrige som måtte finne veien til løypenettet.

– Vi tar sikte på å preparere til Koven fra og med palmelørdag 4. april til og med andre påskedag 13. april, skriver Kvæfjordløyper.

– Vi vil ellers minne om de generelle råd og pålegge knyttet til avstand, hosting/nysing og håndhygiene. Det gjelder også på tur i løypene, ved rasteplasser og ikke minst på parkeringsplassene hvor mange kan komme tett på, melder de frivillige, som ønsker alle god tur.