Derfor betaler de ungdom for å være trenere

Et prosjekt med unge trenere er så vellykket at det skal videreføres.

UNGDOM: Benedicte Hass er blant de unge hjelpetrenerne i prosjektet. 

sport

Harstad Turnforening engasjerer unge gymnaster, i hovedsak de som er elever ved videregående skole og studenter, som trenere mot betaling på 5.000 kroner per halvår.

Prosjektet skal motvirke frafall blant de eldste gymnastene, sikre turnkompetente og unge og motiverte trenere, og hjelpe klubben til å bygge opp en trenerbase til den skal kunne ta imot opp til 1000 gymnaster når turnhallen er bygget.